โฆษณารองส่วนบน

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น 
Official Sponsor / Official Beer MOTO GP

SINGHA ได้เริ่มเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนรายการแข่งขันโมโต จีพี ในปี 2014-2016 แต่ในปี 2015 ได้มีการขยายต่อสัญญาไปอีก จนถึงปี 2018 ซึ่งการเข้าไปสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครั้งนี้ ทำให้สิงห์ได้สิทธิ์ในการโปรโมท และโฆษณา ทำให้โลโก้สิงห์ปรากฎตามสื่อต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงโลโก้สิงห์ข้างสนามแข่งขัน เวบไซด์ และ Social Network นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ในการใช้ VIP Village การเป็นผู้สนับสนุนเบียร์สิงห์อย่างเป็นทางการ และการนำเบียร์สิงห์ไปจัดตั้งในบริเวณการแข่งขันด้วย

สิงห์ คอเปอร์เรชั่น ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ การแข่งขันโมโต จีพี
#singha#singhaworldofspeed#singhacorporation#motogp#Singhaworldofspeed2019 #แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน

Sign
NEXT RACE: Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini