มติ ครม. “ทบทวนการจัด/ต่อสัญญาโมโต จีพี” !!!

มติ ครม จากการประชุมวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถึงการจัดการแข่งขันรายการโมโต จีพี และเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการโมโต จีพี(ต่อสัญญา)ของประเทศไทย

1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 [เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561 – 2563 (3 ปี)] จากเดิมประจำปี พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564 รายละเอียดนอกเหนือจากนี้คงเดิมทุกประการ

2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [เรื่อง การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2564 – 2568 (5 ปี)] จากเดิมประจำปี พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นประจำปีพ.ศ. 2565 – 2569 รายละเอียดนอกเหนือจากนี้คงเดิมทุกประการ 

สรุป(แปลไทยเป็นไทย)

หนึ่ง - โยกโควตาของปีที่แล้วที่ไม่ได้จัดมาเป็นปีนี้อย่างเป็นทางการ
สอง - โยกวาระการต่อสัญญาใหม่ 5 ปี จากที่ต้องเริ่มต้นปีนี้แล้วนับไปอีก 5 ปี เป็นเริ่มต้นปีหน้าแล้วนับอีก 5 ปี (เพราะปีนี้ใช้โควต้าของปีที่แล้ว)

หมายเหตุ - การปรับเปลี่ยนทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลนี้ จากสถานการณ์ของโคโรน่าไวรัส จำเป็นต้องขยับเพื่อความเหมาะสม แต่รัฐบาลยังเล็งเห็นความสำคัญเช่นเดิมครับ

MTF มี Channel YOUTUBE แล้ว #ฝากติดตามด้วยครับ
https://www.youtube.com/channel/UCx83j-F4TqDylE7SqbkvLuw?view_as=subscriber

MTF มีกลุ่มเปิดแล้ว
https://www.facebook.com/groups/668603413931376/

ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก MICHELIN
สิงห์ คอเปอร์เรชั่น ผู้สนับสนุนรายการแข่งขันโมโตจีพี อย่างเป็นทางการ #singha #singhaworldofspeed #singhacorporation #motogp #Singhaworldofspeed2020 #singhamotorsport #singhamotoGP

Sign
NEXT RACE: Qatar Airways Grand Prix of Qatar