ยามาฮ่าร่วมลงนามความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการพัฒนานักเรียนอาชีวะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ ยามาฮ่า และค่ายยานยนต์ 4 ล้อ และ 2 ล้อ

โดยพิธีลงนามในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันผลิต และพัฒนานักศึกษาอาชีวะ ให้มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนา ทั้งนี้ ยามาฮ่า และค่ายยานยนต์ 4 ล้อ และ 2 ล้อ จะร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาให้มีโอกาสในการเข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง โดยนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระบบทวิภาคี จะเป็นช่างฝีมือ และช่างเทคนิคเต็มรูปแบบตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และออกใบรับรองให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ มีรายได้ระหว่างการเรียน และจบมีงานทำทันที (Learn to Earn) เพื่อความมั่นคงของชีวิตตามนโยบาย ”เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ยามาฮ่าได้มีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และมอบรถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงจัดอบรมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับสถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

 

 

โดยการลงนามความร่วมมือในการผลิต และพัฒนานักศึกษาอาชีวะให้มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย มีขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

Sign
NEXT RACE: Qatar Airways Grand Prix of Qatar